Akcja Mistrz Power Query wystartowała

czyli pierwsza książka o Power Query, polskiego autora, która wprowadzi Cię w tajniki pobierania danych z różnych źródeł, łączenia ich oraz oczyszczania i transformacji.

Akcja  crowdfundingową Mistrz Power Query, wystartowała 18 października!

Szczegóły możesz zobaczyć na stronie PolakPotrafi:
https://polakpotrafi.pl/projekt/ksiazka-mistrz-power-query

W ramach akcji będę organizował warsztaty online, podczas których poznasz przykłady użycia Power Query – jak ten dodatek do Excela, jest w stanie Ci pomóc analizować dane:

 • pobierać i łączyć dane z wielu źródeł
 • z folderów
 • scalać tabele na zasadzie WYSZUKAJ.PIONOWO
 • grupować dane
 • korygować dane nienadające się do analizy

http://exceliadam.getleads.pl/mpq/

Poniżej film promocyjny i najważniejsze informacje o akcji

Co daje Ci Power Query?

Pracujesz z dużą ilością danych? Dane trafiają do Ciebie z wielu źródeł? Potrzebujesz analizować zmieniające się informacje?

Poznaj Power Query – ten dodatek do Excela, ułatwi Ci pracę z danymi m.in.:

Pobieranie danych z różnych źródeł:

 • z internetu,
 • z baz danych,
 • z wielu folderów,
 • z plików tekstowych, .csv i .xlsx (Excela).

Analizę milionów wierszy z możliwością wstawienia ich do tabel przestawnych.
Ich wstępne oczyszczanie i podsumowanie.

Łączenie ze sobą danych z różnych źródeł.

Scalanie tabel ze sobą (na zasadach funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO).

Czym jest projekt Mistrz Power Query?

Dodatek Microsoftu Power Query do Excela umożliwia bardzo dużo. Przy okazji wiele czynności, które wcześniej trzeba było robić za pomocą skomplikowanych makr (kodu VBA). Teraz można zrobić za pomocą polecenia z menu – szybko i łatwo.

Problem jest taki, że wciąż brakuje polskich materiałów pokazujących możliwości tego dodatku wraz z przykładami praktycznego użycia. Dlatego postanowiłem napisać książkę o Power Query, jako pierwszy polski autor ;), żeby przybliżyć ten dodatek szerszemu gronu użytkowników Excela.

Jednak są problemy – standardowe, czyli fundusze. Poprzednią książkę Mistrz Excela pomogła mi wydać redakcja Komputer Świat, ale mimo tego, że sprzedał się praktycznie cały nakład pierwszego wydania (3 tysiące egzemplarzy książki), to cały projekt Mistrz Excela dla Komputer Świat zakończył się z mniejszym niż oczekiwanym zyskiem. Dlatego Komputer Świat powiedział mi, że pomoże mi wydać kolejną książkę (zajmie się redakcją, korektą, dystrybucją itp. sprawami) jeśli pokryję koszty druku, które zostały oszacowane na 14 tys. PLN.

W związku z tym, że to duża dla mnie kwota, postanowiłem, podobnie jak w przypadku Mistrza Excela, przeprowadzić akcję crowdfundingową. Wezmę na siebie wszystkie koszty z prowadzeniem akcji, czyli prowizję dla portalu PolakPotrafi.pl, VAT, koszty wysyłki itp, a zebrana kwota pójdzie na koszty druku.
Rozpoczęcie akcji zaplanowałem na 18 października 2018 (czwartek), a zakończenie na 22 listopada (też czwartek).
W trakcie akcji będę w czwartki o godzinie 20:00 prowadził warsztaty pokazujące możliwości Power Query i zachęcające do wsparcia akcji.

Prowadzę negocjacje z osobami, czasopismami, które mogą mi pomóc w dotarciu do większej ilości osób.
Jeśli znasz osoby, czasopisma, które mogłyby wspomóc w mojej akcji, czyli dzieleniu się wiedzą o Power Query z szerszym gronem czytelników napisz do mnie maila na adres: adam (at) exceliadam.pl

 

Dlaczego warto nauczyć się Power Query?

Poniżej znajdziesz listę nagród. Wszystkie ceny są cenami brutto (zawierają VAT).
Jeśli chcesz wystawię Ci fakturę.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat konkretnej nagrody, albo coś jest niejasne w jej opisie napisz do mnie (adam(at)exceliadam.pl)


Tematy, które planuje poruszyć w kursie wideo

Przy kursie wideo, Mistrz Power Query, mam większą swobodę tego co chcę/mogę nagrać i w jakiej kolejności ułożyć. Dlatego poniżej możesz zobaczyć tematy jakie chce poruszyć w kursie wideo. Do książki ze względu na ograniczoną ilość stron (planowane 250)  będę wybierał tylko najprzydatniejsze tematy.

Plan kursu

 1. Gdzie znajdę Power Query w zależności od wersji Excela (od 2010).
 2. Pobieranie danych z:
  • Pliku CSV
  • Pliku tekstowego
  • Internetu
  • Pliki Excela z różnymi arkuszami
  • Folderu
   • Pliki .csv
   • Pliki Excela
  • Accessa
  • MS SQL Server
  • Opcje ładowania danych
 3. Omówienie działania kroków zapytania
 4. Typy danych
 5. Omówienie funkcjonalności
  • Filtrowania i sortowania
  • Podział po ograniczniku i liczby znaków
  • Wypełnianie danych w dół i w górę
  • Zamiany wartości i zamiany błędów
  • Różne sposoby formatowania kolumn tekstowych
  • Wyodrębnianie wartości (np.: po, przed i między ogranicznikami)
  • Przykładowe operacje matematyczne
  • Operacje na datach (dzień tygodnia, nazwa miesiąca itp.)
 6. Operacje na wierszach (usuwanie lub zachowywanie)
  • Duplikatów,
  • Błędów,
  • Pierwszy lub ostatnich wierszy
  • Naprzemiennych wierszy
 7. Operacje na kolumna
  • Przesuwanie,
  • Usuwanie zaznaczonych,
  • Usuwanie innych kolumn,
 8. Grupowanie danych
  • Po jednej i wielu kolumnach,
  • Różne sposoby podsumowania pogrupowanych danych,
  • Sens podsumowania – wszystkie wiersze
  • „lokalne”
 9. Anulowanie przestawienia kolumn, czyli przykłady korekty danych
 10. Dołączanie zapytań
 11. Scalanie zapytań
  • Lewe, prawe i pełne zewnętrzne
  • Wewnętrzne
  • Lewe i prawe anty
  • Scalanie zapytania samego ze sobą
 12. Dodawanie kolumny:
  • Niestandardowej
  • Z przykładów
  • Wywołującej funkcję
  • Warunkowej (funkcja jeżeli – if)
  • Indeksu
 13. Parametry i parametryzacja zapytań
  • Z funkcjonalności wstążki
  • Tworzone ręcznie
 14. Obsługa błędów i instrukcja „try”
 15. Tworzenie i użycie funkcji użytkownika
 16. Budowa tabeli kalendarza
 17. Język „M” i jego funkcje
  • Składnia
  • Modyfikacja funkcji
  • Edytor zaawansowany